protectia consumatorului, protectia consumatorilor, infocons, superconsumatorul, protectia mediului, teste comparative, studii comparative, o9atitudine
header Testat MarcaIncrederii InfoCons Protectia Consumatorilor
bar

scaneaza

spycit

afla_cat_costa

telefon_consumator

112

ia_atitudine

o9atitudine

gc

cobalt


alege

o9atitudine

stop_risipei


guvern
Cine suntem?

• Autoritate guvernamentală care asigură respectarea drepturilor consumatorilor în relația cu comercianții;
• 8 Comisariate Regionale pentru Protecția Consumatorilor care coordonează activitatea celor 42 de Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor;
• În subordine Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor “LAREX”, Laboratorul pentru Analiza Calității Vinurilor și Băturilor Alcoolice și Direcția de metale prețioase.
Principalele activități:
• Supravegherea permanentă a pieței prin controale și prin analiza reclamațiilor;
• Informarea consumatorilor cu privire la produsele neconforme/ contrafăcute sau periculoase;
• Protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;
• Consilierea și educarea consumatorilor;
• Consilierea gratuită a operatorilor economici.
Cum se desfășoară o acțiune de control?
Comisarul AN PC:
• prezintă operatorului economic legitimația și delegația în baza căruia se efectuează controlul;
Atenție: Legitimația și delegația sunt semnate de conducătorii instituțiilor CJPC/CRPC!
• se înregistrează în Registrul Unic de Control;
• întocmește un proces verbal de constatare, iar în cazul in care au fost depistate abateri întocmește un proces verbal de constatare a contravenției;
Amenda nu se achită în numerar ci într-un cont deschis la Trezorerie.
ong
Cine suntem?

Asociațiile de consumatori sunt organizații neguvernamentale, fiind persoane juridice care au ca unic scop apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor.
Care sunt principalele noastre activități?
• Educăm, consiliem și informăm membrii, în mod gratuit, prin activități proprii, publicații, studii de piață etc.;
• Colaborăm cu instituții guvernamentale și neguvernamentale cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării
intereselor consumatorilor și îmbunătățirii cadrul legislativ general de protecție a consumatorilor;
• Introducem acțiuni în justiție pentru apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor - membrii, gratuit;
• Informăm opinia publică, prin mass media, asupra deficiențelor de calitate a produselor și serviciilor;
• Reprezentăm consumatorii în cadrul organismelor consultative, în mod gratuit.
Reprezentanții asociațiilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor economici. (art. 42 din O.G. nr. 21/1992).
o9atitudine Marca Increderii ICRT Consumers International
Jos

animation

bar

           

© Toate drepturile rezervate InfoCons

InfoCons este singura voce la nivel naţional pentru consumatori, membru cu drepturi depline a Organizaţiei Mondiale Consumers International. Asociaţia de consumatori este necesară acum, mai mult ca niciodată. Viziunea noastră este o lume unde să avem cu toţii acces la siguranţă, bunuri şi servicii durabile. Puterea noastră colectivă este suportul pentru consumatorii din întreaga ţară.
InfoCons este operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 12617/05.10.2009
* număr cu tarif normal în rețeaua Telekom, din toate rețelele

Pentru reprezentantii mass media care doresc sa fie acreditati pentru informatiile transmise de InfoCons si pentru a beneficia de acces gratuit la site-ul de teste comparative (testecomparative.ro), sunt rugati sa transmita o solicitare in acest sens la adresa de mail: presa@infocons.ro

InfoCons | Cod Unic de Inregistrare 15535584
Str. Negru Voda 3, sector 3 Bucuresti, Romania
Tel: 021/319.32.66, 031/101.25.14 | Fax: 031/101.25.15

Partenerii noștri:

federatie